C·E·P·S Journal

Center for Educational Policy Studies Journal

ISSN 2232-2647 (online edition); ISSN 1855-9719 (printed edition)
Publication frequency: 4 issues per year
Subject: Teacher Education, Educational Science
Publisher: Faculty of Education, University of Ljubljana

Issue - Vol.2 | N°2 | Year 2012 (full pdf )

Contents

Editorial


Focus

Policy Reform Efforts and Equal Opportunity – An Evidence-Based Link? An Analysis of Current Sector Reforms in the Austrian School System
Prizadevanja na področju zakonodajnih reform in enake možnosti – povezava, ki je dokazljiva? Analiza trenutnih področnih reform v avstrijskem šolskem sistemu
Corinna Geppert, Sonja Bauer-Hofmann and Stefan Thomas Hopmann (pdf )

Education System Reforms in an Unstable Political Situation: The Case of Serbia in the First Decade of the 21st Century
Sistemske reforme na področju vzgoje in izobraževanja v politično nestabilnem času: Primer Srbije v prvem desetletju 21. stoletja
Ivan Ivić and Ana Pešikank (pdf )

A Forgotten Moment in Education Policy: A Hungarian-Swedish Case Study from the Early 1970s
Pozabljen trenutek v edukacijskih politikah: Madžarsko-švedska študija primera iz zgodnjih 70. let prejšnjega stoletja
Tamás Kozma and Zoltán Tőzsér (pdf )

The Curricular Reform of Art Education in Primary School in Slovenia in Terms of Certain Components of the European Competence of Cultural Awareness and Expression
Kurikularna prenova slovenske likovne vzgoje v osnovni šoli z vidika nekaterih sestavin evropske kompetence kulturne zavesti in izražanja (prevod prispevka)
Rajka Bračun Sova and Metoda Kemperl (pdf-eng ) (pdf-slo )

Positions, Dispositions and Practices in Education Policy in Central and South East Europe (research in progress)
Položaji, dispozicije in prakse edukacijskih politik v osrednji in jugovzhodni Evropi (raziskava v teku)
Živa Kos Kecojević and Slavko Gaber (pdf )


Varia

Planning and Evaluating Educational Work in Slovene Preschools
Načrtovanje in evalviranje vzgojnega dela v slovenskih vrtcih
Marcela Batistič Zorec and Andreja Hočevar (pdf )


Reviews

Scheerens, J., Luyten, H. and Van Ravens, J. (Eds.), Perspectives on Educational Quality: Illustrative Outcomes on Primary and Secondary Schooling in the Netherlands
Živa Kos Kecojević (pdf )

Haines, S. and Ruebain, D. (Eds.), Education, Disability and Social Policy
Nika Šušterič (pdf )

en/volumes/2012-vol2-no2.txt · Last modified: 11:30 26.09.2012 by psjstr01
Trace: 2012-vol2-no2