C·E·P·S Journal

Center for Educational Policy Studies Journal

ISSN 2232-2647 (online edition); ISSN 1855-9719 (printed edition)
Publication frequency: 4 issues per year
Subject: Teacher Education, Educational Science
Publisher: Faculty of Education, University of Ljubljana

Issue - Vol.2 | N°3 | Year 2012 (full pdf )

Contents

Editorial
Karmen Pižorn (pdf )


Focus

Current Policy Issues in Early Foreign Language Learning
Aktualne dileme politik na področju zgodnjega učenja tujih jezikov
Janet Enever (pdf )

Teacher Development in Slovenia for Teaching Foreign Languages at the Primary Level
Izobraževanje učiteljev za poučevanje tujih jezikov v osnovni šoli v Sloveniji
Mihaela Brumen and Mateja Dagarin Fojkar (pdf )

Attitudes and Motivation in Early Foreign Language Learning
Odnos in motiviranost mlajših učencev do učenja tujega jezika
Jelena Mihaljević Djigunović (pdf )

A Validation Study of the National Assessment Instruments for Young English Language Learners in Norway and Slovenia
Študija ugotavljanja veljavnosti dveh nacionalnih preizkusov znanja iz angleščine kot tujega jezika pri mlajših učencih na Norveškem in v Sloveniji
Karmen Pižorn and Eli Moe (pdf )

Constructing Meaning in Interaction through Picture Books
Konstruiranje pomena pri interakciji s slikanicami
Réka Lugossy (pdf )

Reading Ability, Reading Fluency and Orthographic Skills: The Case of L1 Slovene English as a Foreign Language Students
Bralna spretnost, tekočnost branja in pravopisne spretnosti pri tujem jeziku – angleščini – pri slovenskih učencih
Florina Erbeli and Karmen Pižorn (pdf )

Researching Oral Production Skills of Young Learners
Raziskovanje spretnosti govornega izražanja mlajših učencev
Magdalena Szpotowicz (pdf )


Varia

Character Strengths and Life Satisfaction of Slovenian In-service and Pre-service Teachers
Vrline in osebnostne moči učiteljev in bodočih učiteljev ter zadovoljstvo z življenjem
Polona Gradišek (pdf )


Reviews

Kormos, J. and Smith, A. M., Teaching Languages to Students with Specific Learning Differences
Florina Erbeli (pdf )

en/volumes/2012-vol2-no3.txt · Last modified: 15:00 19.11.2012 by psjstr01
Trace: 2012-vol2-no3