C·E·P·S Journal

Center for Educational Policy Studies Journal

ISSN 2232-2647 (online edition); ISSN 1855-9719 (printed edition)
Publication frequency: 4 issues per year
Subject: Teacher Education, Educational Science
Publisher: Faculty of Education, University of Ljubljana

Issue - Vol.3 | N°1 | Year 2013 (full pdf )

Contents

Editorial
Iztok Devetak and Janez Krek (pdf )


Focus

Competences for Education for Sustainable Development in Teacher Education
Kompetence za poučevanje za trajnostni razvoj na področju izobraževanja učiteljev
Franz Rauch and Regina Steiner (pdf )

Respect for Nature – A Prescription for Developing Environmental Awareness in Preschool
Spoštovanje narave – pristop, ki lahko uspešno razvija naravovarstveno zavedanje otrok v predšolskem obdobju
Eva Ärlemalm-Hagsér (pdf )

Live What You Teach & Teach What You Live: Student Views on the Acceptability of Teachers’ Value-Related Statements about Sustainability and Climate Change
Živi tisto, kar poučuješ, in poučuj tisto, kar živiš: pogledi študentov na sprejemljivost učiteljevih vrednotno orientiranih izjav o trajnosti in podnebnih spremembah
Gregor Torkar (pdf )

Using Participatory Action Research to Develop a Course Module on Education for Sustainable Development in Pre-Service Chemistry Teacher Education
Uporaba akcijskega raziskovanja z udeležbo pri razvoju učnega modula za izobraževanje za trajnostni razvoj pri bodočih učiteljih kemije
Mareike Burmeister and Ingo Eilks (pdf )

Visual Art Education: Between Spatial Sustainable Development and the Image of Architecture
Likovna vzgoja: med prostorskim trajnostnim razvojem in podobo arhitekture
Beatriz Gabriela Tomšič Čerkez (pdf )


Varia

Contemporary Art and Citizenship Education: The Possibilities of Cross-Curricular Links on the Level of Content
Sodobna umetnost in državljanska vzgoja – vprašanje mogočih medpredmetnih povezav na vsebinski ravni (prevod prispevka)
Metoda Kemperl (pdf-eng )(pdf-slo )


Reviews

Iztok Devetak, Providing High Quality Science Knowledge Using Submicrorepresentations [Zagotavljanje kakovostnega znanja naravoslovja s pomočjo submikroreprezentacij]
Jasmina Kolbl (pdf )

en/volumes/2013-vol3-no1.txt · Last modified: 09:04 29.03.2013 by psjstr01
Trace: 2013-vol3-no1