C·E·P·S Journal

Center for Educational Policy Studies Journal

ISSN 2232-2647 (online edition); ISSN 1855-9719 (printed edition)
Publication frequency: 4 issues per year
Subject: Teacher Education, Educational Science
Publisher: Faculty of Education, University of Ljubljana

Vol.4 | N°2 | Year 2014 (full pdf )

Contents

Editorial
Pavel Zgaga (pdf )


Focus

Emerging Entrepreneurial Universities in University Reforms: The moderating role of
personalities and the social/economic environment
Univerzitetne reforme in nastajanje podjetniških univerz. Usmerjevalna vloga osebnosti in socialno-ekonomskega okolja
József Berács (pdf )

Will Academics Drive or Obstruct the Slovenian Government’s Internationalisation Agenda for Higher Education?
Bodo visokošolski učitelji podprli ali zavrli načrt slovenske vlade o internacionalizaciji visokega šolstva?
Alenka Flander and Manja Klemenčič (pdf )

Gender Role Attitudes among Higher Education Students in a Borderland Central-Eastern European Region called ‘Partium’
Spolne vloge med visokošolskimi študenti na območju osrednje in vzhodne evropske regije, imenovane ‘Partium’
Hajnalka Fényes (pdf )

An Appraisal of the Internationalisation of Higher Education in Sub-Saharan Africa
Presoja internacionalizacije v visokem šolstvu v podsaharski Afriki
Sintayehu Kassaye Alemu (pdf )

Reclaiming the Idea of the University as a Possible Solution to Today’s Crisis
Povrnitev ideje univerze kot mogoč odgovor na današnjo krizo
Sonia Pavlenko and Cristina Bojan (pdf )


Varia

Teaching Mathematical Problem-Solving with the Brain in Mind: How can opening a closed problem help?
Učenje reševanja matematičnih problemov z upoštevanjem možganov: kako lahko pomaga odpiranje zaprtega problema?
András Ambrus (pdf )


Reviews

Alvesson, M. (2013). The Triumph of Emptiness. Oxford: Oxford University Press.
Živa Kos Kecojević (pdf )

en/volumes/2014-vol4-no2.txt · Last modified: 16:28 01.07.2014 by psjstr01
Trace: 2014-vol4-no2