C·E·P·S Journal

Center for Educational Policy Studies Journal

ISSN 2232-2647 (online edition); ISSN 1855-9719 (printed edition)
Publication frequency: 4 issues per year
Subject: Teacher Education, Educational Science
Publisher: Faculty of Education, University of Ljubljana

Vol.4 | N°4 | Year 2014 (full pdf )

Contents

Editorial
Vlatka Domović and Mojca Peček Čuk (pdf )


Focus

The European Teacher: Transnational Perspectives in Teacher Education Policy and Practice
Evropski učitelj: nadnacionalni pogled na politike in prakse izobraževanja učiteljev
Michael Schratz (pdf )

Defining Moments in Policy Development, Direction, and Implementation in Irish Initial Teacher Education Policy
Opredelitev mejnikov v razvoju, usmerjenosti in v implementaciji politik na področju izobraževanja učiteljev na Irskem
Teresa O’Doherty (pdf )

Croatian Teacher Competencies Related to the Creation and Implementation of Education Policy
Kompetence hrvaških učiteljev v povezavi z oblikovanjem in implementacijo izobraževalnih politik
Vesna Kovač, Branko Rafajac and Iva Buchberger (pdf )

Effects of German Language Teacher Professional Development on Pupils’ Learning Outcomes in Intercultural Competence
Učinki profesionalnega razvoja učiteljev nemščine na učne dosežke učencev s področja medkulturnih kompetenc
Ana Šenjug Golub (pdf )

Europe’s Got Talent: Setting the Stage for New Teachers by Educative Mentoring
Evropa ima talent: vpeljevanje novih učiteljev s pomočjo mentorstva
Karin da Rocha (pdf )


Varia

Refusal Strategies of Iranian University English as a Foreign Language and Non-English Learners in Native Language: A Comparative Study
Odklonilne strategije iranskih univerzitetnih študentov anglistike in študentov neanglistov v domačem jeziku: primerjalna študija
Seyyed Hatam Tamimi Sa’d and Zohre Qadermazi (pdf )

Encouraging Family and Parent Education: Program Development and Evaluation in the
Federal State of Baden-Württemberg, Germany
Spodbujanje izobraževanja staršev in družin: razvoj in evalvacija programa v zvezni državi Baden – Württemberg v Nemčiji
Sandra Landhäusser, Stefan Faas and Rainer Treptow (pdf )


Reviews

Bacevic, Jana (2014). From Class to Identity / The Politics of Education Reforms in Former Yugoslavia.
Darko Štrajn (pdf )

en/volumes/2014-vol4-no4.txt · Last modified: 13:14 29.12.2014 by psjstr01
Trace: 2014-vol4-no4