Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

en:volumes:2014-vol4-no4 [13:13 29.12.2014]
psjstr01 created
en:volumes:2014-vol4-no4 [13:14 29.12.2014] (current)
psjstr01
Line 6: Line 6:
 Subject: Teacher Education, Educational Science  Subject: Teacher Education, Educational Science 
 Publisher: Faculty of Education, University of Ljubljana Publisher: Faculty of Education, University of Ljubljana
 +
 +**Vol.4 | N°4 | Year 2014** (full pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_4_4/CEPS_Journal_4-4_2014.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
 +
 +== Contents ==
 +
 +Editorial
 +<fc #800000>Vlatka Domović and Mojca Peček Čuk</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_4_4/CEPSj_4_4_editorial_pp_5-10.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
 +------------------------
 +
 +== Focus ==
 +
 +The European Teacher: Transnational Perspectives in Teacher Education Policy and Practice
 +//Evropski učitelj: nadnacionalni pogled na politike in prakse izobraževanja učiteljev//
 +<fc #800000>Michael Schratz</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_4_4/CEPSj_4_4_Schratz_pp_11-27.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
 +
 +Defining Moments in Policy Development, Direction, and Implementation in Irish Initial Teacher Education Policy
 +//Opredelitev mejnikov v razvoju, usmerjenosti in v implementaciji politik na področju izobraževanja učiteljev na Irskem//
 +<fc #800000>Teresa O’Doherty</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_4_4/CEPSj_4_4_ODoherty_pp_29-49.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
 +
 +Croatian Teacher Competencies Related to the Creation and Implementation of Education Policy
 +//Kompetence hrvaških učiteljev v povezavi z oblikovanjem in implementacijo izobraževalnih politik//
 +<fc #800000>Vesna Kovač, Branko Rafajac and Iva Buchberger</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_4_4/CEPSj_4_4_Kovac et al_pp_51-73.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
 +
 +Effects of German Language Teacher Professional Development on Pupils’ Learning Outcomes in Intercultural Competence
 +//Učinki profesionalnega razvoja učiteljev nemščine na učne dosežke učencev s področja medkulturnih kompetenc//
 +<fc #800000>Ana Šenjug Golub</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_4_4/CEPSj_4_4_Senjug Golub_pp_75-98.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
 +
 +Europe’s Got Talent: Setting the Stage for New Teachers by Educative Mentoring
 +//Evropa ima talent: vpeljevanje novih učiteljev s pomočjo mentorstva//
 +<fc #800000>Karin da Rocha</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_4_4/CEPSj_4_4_da Rocha_pp_99-120.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
 +
 +----------------------------------
 +
 +== Varia ==
 +
 +Refusal Strategies of Iranian University English as a Foreign Language and Non-English Learners in Native Language: A Comparative Study
 +//Odklonilne strategije iranskih univerzitetnih študentov anglistike in študentov neanglistov v domačem jeziku: primerjalna študija//
 +<fc #800000>Seyyed Hatam Tamimi Sa’d and Zohre Qadermazi</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_4_4/CEPSj_4_4_Tamimi et al_pp_121-142.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
 +
 +Encouraging Family and Parent Education: Program Development and Evaluation in the
 +Federal State of Baden-Württemberg, Germany
 +//Spodbujanje izobraževanja staršev in družin: razvoj in evalvacija programa v zvezni državi Baden – Württemberg v Nemčiji//
 +<fc #800000>Sandra Landhäusser, Stefan Faas and Rainer Treptow</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_4_4/CEPSj_4_4_Landhausser et al_pp_143-161.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
 +
 +--------------------------------------
 +
 +== Reviews ==
 +
 +Bacevic, Jana (2014). From Class to Identity / The Politics of Education Reforms in Former Yugoslavia. 
 +<fc #800000>Darko Štrajn</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_4_4/CEPSj_4_4_bookreview_pp_163-166.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
en/volumes/2014-vol4-no4.txt · Last modified: 13:14 29.12.2014 by psjstr01
Trace: