C·E·P·S Journal

Center for Educational Policy Studies Journal

ISSN 2232-2647 (online edition); ISSN 1855-9719 (printed edition)
Publication frequency: 4 issues per year
Subject: Teacher Education, Educational Science
Publisher: Faculty of Education, University of Ljubljana

Vol.5 | N°4 | Year 2015 (full pdf )

Contents

Editorial
Slavko Gaber (pdf )


Preschool Teaching Staff’s Opinions on the Importance of Preschool Curricular Fields of Activities, Art Genres and Visual Arts Fields
Vrednotenje pomembnosti kurikularnih področij dejavnosti, umetnostnih zvrsti in likovnih področij med predšolskimi pedagoškimi delavci
Tomaž Zupančič, Branka Čagran and Matjaž Mulej (pdf )

The Importance of Visual Reading for the Interpretation of a Literary Text
Pomen likovnega branja ilustracije pri interpretaciji leposlovnega besedila
Janja Batič and Dragica Haramija (pdf ang ) (pdf slo )

Opportunity Makes the Cheater: High School Students and Academic Dishonesty
Priložnost dela goljufa: srednješolci in akademske nečednosti
Andrej Šorgo, Marija Vavdi, Urška Cigler and Marko Kralj (pdf )

The Use of Compliment Response Strategies among Iranian Learners of English: Researching Interlocutors’ Relative Power and Gender
Uporaba strategij odzivanja na pohvale iranskih učencev angleščine: raziskovanje sogovornikove relativne moči položaja in spola
Seyyed Hatam Tamimi Sa'd (pdf )

Introducing Teacher Mentoring in Kosovo Schools – Potential and Challenges for Sustainability
Uvajanje učiteljevega mentoriranja v kosovskih šolah – možnosti in izzivi za trajnost
Eda Vula, Fatlume Berisha and Blerim Saqipi (pdf )

Teachers’ Attitudes towards Behaviour Patterns in Social Conflicts in Primorsko-Goranska County in Croatia
Stališča učiteljev do vzorcev obnašanja v socialnih konfliktih v Primorsko-Goranski regiji na Hrvaškem
Nataša Vlah, Lucija Jančec and Renata Čepić (pdf )

Art Appreciation as a Learned Competence: A Museum-based Qualitative Study of Adult Art Specialist and Art Non-Specialist Visitors
Likovna apreciacija kot privzgojena zmožnost: muzejska kvalitativna študija odraslih obiskovalcev – poznavalcev in nepoznavalcev likovne umetnosti
Rajka Bračun Sova (pdf ang )


Reviews

Baranović Branka (Ed.) (2015). Koji srednjoškolci namjeravaju studirati? – Pristup visokom obrazovanju i odabir studija [What Do High School Students Plan to Study? – Access to Higher Education and Choice of Study]. Zagreb: Institut za društvena istraživanja.
Slavko Gaber (pdf )

en/volumes/2015-vol5-no4.txt · Last modified: 08:42 31.12.2015 by psjstr01
Trace: 2015-vol5-no4