C·E·P·S Journal

Center for Educational Policy Studies Journal

ISSN 2232-2647 (online edition); ISSN 1855-9719 (printed edition)
Publication frequency: 4 issues per year
Subject: Teacher Education, Educational Science
Publisher: Faculty of Education, University of Ljubljana

Vol.6 | N°1 | Year 2016 (full pdf )

Contents

Editorial
Karmen Pižorn (pdf )


Focus

Assessment Orientations of State Primary EFL Teachers in Two Mediterranean Countries
Usmeritve državnih osnovnošolskih učiteljev angleščine kot tujega jezika na področju preverjanja/ocenjevanja v dveh mediteranskih državah
Dina Tsagari (pdf )

Diagnostic Tests in Czech for Pupils with a First Language Different from the Language of Schooling
Diagnostični testi na Češkem za učence, katerih prvi jezik ni enak jeziku šolanja
Kateřina Vodičková and Yvona Kostelecká (pdf )

Learners between Childhood and Adulthood: Assessing Writing Competences of Teens Learning French as a Foreign Language
Učenci med otroštvom in odraslostjo: ocenjevanje pisnih zmožnosti najstnikov, ki se učijo francoščine kot tujega jezika
Meta Lah (pdf )


Varia

Art Appreciation for Developing Communication Skills among Preschool Children
Likovna apreciacija v funkciji razvijanja komunikacijskih sposobnosti predšolskih otrok
Matjaž Duh (pdf )

Between Teaching and Research: Challenges of the Academic Profession in Croatia
Med poučevanjem in raziskovanjem: izzivi akademskega poklica na Hrvaškem
Marko Turk and Jasminka Ledić (pdf )


Reviews

Rich, S. (Ed.) (2014). International Perspectives on Teaching English to Young Learners. Houndmills: Palgrave Macmillian.
Barbara Lesničar (pdf )

en/volumes/2016-vol6-no1.txt · Last modified: 12:15 30.03.2016 by psjstr01
Trace: 2016-vol6-no1