Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

en:volumes:2016-vol6-no2 [13:39 30.09.2016]
psjstr01
en:volumes:2016-vol6-no2 [13:50 30.09.2016] (current)
psjstr01
Line 19: Line 19:
 Equality of Opportunity and Equality of Outcome Equality of Opportunity and Equality of Outcome
 //Enakost možnosti in enakost rezultatov// //Enakost možnosti in enakost rezultatov//
-<fc #800000>Zdenko Kodelja</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_6_3/cepsj_pp_9-24_Kodelja.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])+<fc #800000>Zdenko Kodelja</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_6_2/cepsj_pp_9-24_Kodelja.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
  
 Equality of Opportunity, Cultural Diversity and Claims for Fairness   Equality of Opportunity, Cultural Diversity and Claims for Fairness  
 //Enake možnosti, kulturna različnost in zahteve pravičnosti// //Enake možnosti, kulturna različnost in zahteve pravičnosti//
-<fc #800000>Mitja Sardoč</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_6_3/cepsj_pp_25-41_Sardoc.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]]) +<fc #800000>Mitja Sardoč</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_6_2/cepsj_pp_25-41_Sardoc.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]]) 
  
 Coleman’s Third Report Coleman’s Third Report
 //Colemanovo tretje poročilo// //Colemanovo tretje poročilo//
-<fc #800000>Marjan Šimenc and Mojca Štraus</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_pp_43-60_Simenc_Straus.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])+<fc #800000>Marjan Šimenc and Mojca Štraus</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_6_2/cepsj_pp_43-60_Simenc_Straus.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
  
 The Age of Studies and Reports: Selected Elements Concerning the Background of Encounters Defining the Power of Education The Age of Studies and Reports: Selected Elements Concerning the Background of Encounters Defining the Power of Education
-//Potrebe na novo usposobljenih učiteljev za podporo pri strokovnih kompetencah v štirih evropskih državah – na Finskemv Veliki Britaniji, na Portugalskem in v Belgiji// +//Obdobje študij in poročil – izbrani elementi ozadij spoprijemovki določajo moč edukacije// 
-<fc #800000>Vilhelmiina Harju and Hannele Niemi</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_6_3/pp_77-100_Harju_Niemi.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])+<fc #800000>Veronika Tašner and Slavko Gaber</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_6_2/cepsj_pp_61-80_Tasner_Gaber.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
  
-Newly Qualified Teachers’ Needs of Support for Professional Competences in Four European Countries: Finland, the United Kingdom, Portugal, and Belgium +Social Capital and Educational Achievements: Coleman vs. Bourdieu 
-//Potrebe na novo usposobljenih učiteljev za podporo pri strokovnih kompetencah v štirih evropskih državah – na Finskem, v Veliki Britaniji, na Portugalskem in v Belgiji// +//Socialni kapital in izobraževalni dosežki:Coleman : Bourdieu// 
-<fc #800000>Vilhelmiina Harju and Hannele Niemi</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_6_3/pp_77-100_Harju_Niemi.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])+<fc #800000>Silvia Rogošić and Branislava Baranović</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_6_2/cepsj_pp_81-100_Rogosic_Baranovic.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
  
-Newly Qualified Teachers’ Needs of Support for Professional Competences in Four European Countries: Finland, the United Kingdom, Portugal, and Belgium +The Sources of Inequity in the Education System of Serbia and How to Combat Them 
-//Potrebe na novo usposobljenih učiteljev za podporo pri strokovnih kompetencah štirih evropskih državah – na Finskem, v Veliki Britaniji, na Portugalskem in v Belgiji// +//Viri nepravičnosti edukacijskem sistemu Srbije in kako se z njimi spopasti// 
-<fc #800000>Vilhelmiina Harju and Hannele Niemi</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_6_3/pp_77-100_Harju_Niemi.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])+<fc #800000>Ana Pešikan and Ivan Ivić</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_6_2/cepsj_pp_101-124_Pesikan_Ivic.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
 -------------------------------------- --------------------------------------
  
 == Varia== == Varia==
  
-Pre-service Home Economics Teachers’ Attitudes on Selected Aspects of Practical Teaching +Comics as a Literary-Didactic Method and Their Use for Reducing Gender Differences in Reading Literacy at the Primary Level of Education 
-//Stališčštudentov gospodinjstva o izbranih vidikih poučevanja// +//Strip kot literarnodidaktična metoda dela in njegova uporaba za zmanjšanje razlik med spoloma v bralni pismenosti na razredni stopnji šolanja// 
-<fc #800000>Francka Lovšin Kozina</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_6_3/pp_101-116_Lovsin_Kozina.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])+<fc #800000>Maja Kerneža and Katja Košir</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_6_2/cepsj_pp_125-149_Kerneza_Kosir.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
  
-Recognition in Programmes for Children with Special Needs +An Analysis of Critical Issues in Korean Teacher Evaluation Systems 
-//Pripoznanje programih za otroke s posebnimi potrebami// +//Analiza ključnih problemov korejskem evalvacijskem sistemu učiteljev// 
-<fc #800000>Marjeta Šmid</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_6_3/pp_117-140_Smid.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])+<fc #800000>Hee Jun Choi in Ji-Hye Park</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_6_2/cepsj_pp_151-171_Jun Choi_Park.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
  
 -------------------------------------- --------------------------------------
Line 56: Line 56:
 == Reviews == == Reviews ==
  
-Building Partnerships by Bridging CulturesContexts, and Systems – Reflections on TEPE 2015   +FishkinJoseph (2014). BottlenecksA New Theory of Equal OpportunityOxfordNew YorkOxford University Press  
-<fc #800000>Marco Snoek</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_6_3/pp_141-144_Snoek.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]]) +<fc #800000>Darko Štrajn</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_6_2/cepsj_pp_173-175_review.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])
- +
-Zgaga, P., Teichler, U., Schuetze, H. G., Wolter, A. (Eds.) (2015). Higher Education ReformLooking Back – Looking Forward. Frankfurt/M.: Peter Lang, 430 pp.ISBN 978-3-631-66275-5.  +
-<fc #800000>Darko Štrajn</fc> (pdf [[http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_6_3/pp_145-149_Strajn.pdf|{{:wiki:pdfsmall.png|}}]])+
en/volumes/2016-vol6-no2.txt · Last modified: 13:50 30.09.2016 by psjstr01
Trace: