C·E·P·S Journal

Center for Educational Policy Studies Journal

ISSN 2232-2647 (online edition); ISSN 1855-9719 (printed edition)
Publication frequency: 4 issues per year
Subject: Teacher Education, Educational Science
Publisher: Faculty of Education, University of Ljubljana

Vol.6 | N°3 | Year 2016 (full pdf )

Contents

Editorial - Building Partnerships in an Educational Ecosystem
Hannele Niemi (pdf )


Focus

Partnerships in Teacher Education – Going Beyond the Rhetoric, with Reference to the Norwegian Context
Partnerstva v izobraževanju učiteljev – onkraj retorike,s poudarkom na norveškem kontekstu
Kari Smith (pdf )

The Discourse of Partnership and the Reality of Reform: Interrogating the Recent Reform Agenda at Initial Teacher Education and Induction Levels in Ireland
Diskurz partnerstva in realnost reform: preizpraševanje nedavnega programa reform začetnega izobraževanja učiteljev in ravni pripravništva na Irskem
Judith Harford and Teresa O'Doherty (pdf )

Scenarios of Mentor Education in Romania – Towards Improving Teacher Induction
Scenariji izobraževanja mentorjev v Romuniji – k izboljševanju pripravništva učiteljev
Mihaela Stîngu, Eve Eisenschmidt and Romiță Iucu (pdf )

Newly Qualified Teachers’ Needs of Support for Professional Competences in Four European Countries: Finland, the United Kingdom, Portugal, and Belgium
Potrebe na novo usposobljenih učiteljev za podporo pri strokovnih kompetencah v štirih evropskih državah – na Finskem, v Veliki Britaniji, na Portugalskem in v Belgiji
Vilhelmiina Harju and Hannele Niemi (pdf )


Varia

Pre-service Home Economics Teachers’ Attitudes on Selected Aspects of Practical Teaching
Stališča študentov gospodinjstva o izbranih vidikih poučevanja
Francka Lovšin Kozina (pdf )

Recognition in Programmes for Children with Special Needs
Pripoznanje v programih za otroke s posebnimi potrebami
Marjeta Šmid (pdf )


Reviews

Building Partnerships by Bridging Cultures, Contexts, and Systems – Reflections on TEPE 2015
Marco Snoek (pdf )

Zgaga, P., Teichler, U., Schuetze, H. G., Wolter, A. (Eds.) (2015). Higher Education Reform: Looking Back – Looking Forward. Frankfurt/M.: Peter Lang, 430 pp.ISBN 978-3-631-66275-5.
Darko Štrajn (pdf )

en/volumes/2016-vol6-no3.txt · Last modified: 12:42 03.10.2016 by psjstr01
Trace: 2016-vol6-no3