C·E·P·S Journal

Center for Educational Policy Studies Journal

ISSN 2232-2647 (online edition); ISSN 1855-9719 (printed edition)
Publication frequency: 4 issues per year
Subject: Teacher Education, Educational Science
Publisher: Faculty of Education, University of Ljubljana

Vol.6 | N°4 | Year 2016 (full pdf )

Contents

Editorial - School and Vulnerable Families
Alenka Kobolt, Stephan Sting and Nada Turnšek (pdf )


Focus

»Vulnerable Families«: Reflections on a Difficult Category
»Ranljive družine« – refleksija o zapleteni/težavni opredelitvi
Petra Bauer and Christine Wiezorek (pdf )

Challenges and Responses to the Vulnerability of Families in a Preschool Context
Izzivi in odzivi na ranljivost družin na področju predšolske vzgoje
Nada Turnšek, Olga Poljšak Škraban, Špela Razpotnik and Jana Rapuš Pavel (pdf )

Co-Creating Desired Outcomes and Strengthening the Resilience of Multi-Challenged Families
Soustvarjanje želenih izidov in krepitev odpornosti družin s številnimi izzivi
Nina Mešl and Tadeja Kodele (pdf )

Rethinking the Role of Pedagogical Assistants: Establishing Cooperation between Roma Families and Schools in Serbia
Premišljevanje vloge pedagoškega asistenta – vzpostavljanje sodelovanja med romskimi družinami in šolami v Srbiji
Jelena Starčević, Bojana Dimitrijević and Sunčica Macura Milovanović (pdf )

The Family as a Place of Education. Between a School- Centred Focus on Education and Family Needs
Družina kot mesto edukacije. Med izobraževanjem osredinjenim na šolo ter družinskimi potrebami
Ulrike Loch (pdf )

Lifeworld-Oriented Family Support
Podporno vstopanje v življenjski prostor družin
Špela Razpotnik, Nada Turnšek, Jana Rapuš Pavel and Olga Poljšak Škraban (pdf )


Varia

University Teachers’ Opinions about Higher Education Pedagogical Training Courses in Slovenia
Mnenja univerzitetnih učiteljev o visokošolskih pedagoških usposabljanjih v Sloveniji
Katarina Aškerc Veniger (pdf )

The Impact of Active Visualisation of High School Students on the Ability to Memorise Verbal Definitions
Vpliv aktivne vizualizacije na sposobnost pomnjenja besedne definicije pri dijakih
Anamarija Šmajdek and Jurij Selan (pdf )


Reviews

Roel Bowkamp and Sonja Bowkamp in collaboration with Clara Bartelds (2014). Blizu doma [Close to Home]. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, Pedagoška fakulteta, Inštitut za družinsko terapijo, 386 pp. ISBN 978-961-237-650-5.
Nina Mešl (pdf )

en/volumes/2016-vol6-no4.txt · Last modified: 14:41 23.12.2016 by psjstr01
Trace: 2016-vol6-no4