Revija Centra za študij edukacijskih strategij

ISSN 2232-2647 (spletna izdaja); ISSN 1855-9719 (tiskana izdaja)
Pogostost izhajanja: 4 številke na leto
Vsebinsko področje: izobraževanje učiteljev, edukacijske vede
Založnik: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Glavni in odgovorni urednik: Slavko Gaber

Revija Centra za študij edukacijskih strategij je mednarodno recenzirana revija, z mednarodnim uredniškim odborom, s prostim dostopom. Namenjena je objavljanju člankov s področja izobraževanja učiteljev in edukacijskih ved.

Cilji in namen

Revija je namenjena obravnavanju naslednjih področij: poučevanje, učenje, vzgoja in izobraževanje, socialna pedagogika, specialna in rehabilitacijska pedagogika, predšolska pedagogika, edukacijske politike, supervizija, poučevanje slovenskega jezika in književnosti, poučevanje matematike, računalništva, naravoslovja in tehnike, poučevanje družboslovja in humanistike, poučevanje na področju umetnosti, visokošolsko izobraževanje in izobraževanje odraslih. Poseben poudarek bo namenjen izobraževanju učiteljev in spodbujanju njihovega profesionalnega razvoja.

V reviji so objavljeni znanstveni prispevki, in sicer teoretični prispevki in prispevki, v katerih so predstavljeni rezultati kvantitavnih in kvalitativnih empiričnih raziskav. Poseben poudarek je namenjen komparativnim raziskavam.

Revija izide štirikrat letno. Objave so v angleškem jeziku. Številke so tematsko opredeljene, v njih pa je prostor tudi za netematske prispevke in predstavitve ter recenzije novih publikacij.

Založnik

Pedagoška fakulteta (več http://www.pef.uni-lj.si) je članica Univerze v Ljubljani (več http://www.uni-lj.si), ki je ena od večjih univerz v regiji . Ustanovljena je bila leta 1947 in je vodilna fakulteta na področju izobraževanja učiteljev in pedagoškega raziskovanja v Sloveniji, z okoli 2500 dodiplomskih in podiplomskih študentov in okoli 250 profesorjev, raziskovalcev in asistentov. Pomembno je prisotna v različnih nacionalnih in mednarodnih projektih. Z založniško dejavnostjo prispeva k širjenju novih pedagoških raziskav in trendov na področju izobraževanja. Izdane so bile številne monografije in druge publikacije, tako v slovenskem kot angleškem jeziku.

Leta 2001 je bil v okviru Pedagoške fakultete ustanovljen CEPS – Center for Educational Policy Studies (več http://ceps.pef.uni-lj.si) s temeljnim ciljem, da na področju edukacijskih politik izvaja raziskovalne in razvojne projekte. V letih delovanja je CEPS vzpostavil številna sodelovanja, še posebej na področju vzhodnega Balkana, prav tako pa sodeluje z zainteresiranimi ustanovami znotraj Evropske unije in drugje.

Izdajanje revije v letih 2015 in 2016 sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje izdajanja domačih znanstvenih periodičnih publikacij.

sl/journal.txt · Zadnja sprememba: 16:03 01.07.2015 objava psjstr01
Sled: journal