Revija Centra za študij edukacijskih strategij

ISSN 2232-2647 (spletna izdaja); ISSN 1855-9719 (tiskana izdaja)
Pogostost izhajanja: 4 številke na leto
Vsebinsko področje: izobraževanje učiteljev, edukacijske vede
Založnik: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Vol.4 | N°3 | Year 2014 (full pdf )

Contents

Editorial
Peter Csermely and Mojca Juriševič (pdf )


Focus

National Policies and Strategies for the Support of the Gifted and Talented in Austria
Nacionalne politike in strategije za podporo nadarjenim in talentiranim v Avstriji
Claudia Resch (pdf )

Gifted Education and Talent Support in Germany
Izobraževanje nadarjenih in spodbujanje talentiranih v Nemčiji
Christian Fischer and Kerstin Müller (pdf )

An Overview of the Current Status of Talent Care and Talent Support in Hungary
Pregled stanja o trenutni skrbi in podpori za talentirane na Madžarskem
Csilla Fuszek (pdf )

Ability as an Additional Support Need: Scotland’s Inclusive Approach to Gifted Education
Sposobnosti kot dodatna potreba: inkluzivni pristop k izobraževanju nadarjenih na Škotskem
Margaret Sutherland and Niamh Stack (pdf )

Gifted Education in Switzerland: Widely Acknowledged, but Obstacles Still Exist in Implementation
Izobraževanje nadarjenih v Švici: širše priznano, a pri implementaciji so še vedno težave
Victor Mueller-Oppliger (pdf )


Varia

Development of Finnish Elementary Pupils’ Problem-Solving Skills in Mathematics
Razvoj spretnosti reševanja matematičnih problemov pri finskih osnovnošolcih
Anu Laine, Liisa Näveri, Maija Ahtee and Erkki Pehkonen (pdf )


Reviews

Bray, M., Adamson, B., & Mason, M. (Eds.) (2014). Comparative Education Research: Approaches and Methods. Second Edition. Hong Kong: Comparative Education Research Centre, University of Hong Kong and Dordrecht: Springer.
Chuing Prudence Chou (pdf )

sl/volumes/2014-vol4-no3.txt · Zadnja sprememba: 11:21 16.09.2014 objava psjstr01
Sled: 2014-vol4-no3