Revija Centra za študij edukacijskih strategij

ISSN 2232-2647 (spletna izdaja); ISSN 1855-9719 (tiskana izdaja)
Pogostost izhajanja: 4 številke na leto
Vsebinsko področje: izobraževanje učiteljev, edukacijske vede
Založnik: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Vol.6 | N°2 | Year 2016 (full pdf )

Contents

Editorial
Mitja Sardoč in Slavko Gaber (pdf )


Focus

Equality of Opportunity and Equality of Outcome
Enakost možnosti in enakost rezultatov
Zdenko Kodelja (pdf )

Equality of Opportunity, Cultural Diversity and Claims for Fairness
Enake možnosti, kulturna različnost in zahteve pravičnosti
Mitja Sardoč (pdf )

Coleman’s Third Report
Colemanovo tretje poročilo
Marjan Šimenc in Mojca Štraus (pdf )

The Age of Studies and Reports: Selected Elements Concerning the Background of Encounters Defining the Power of Education
Obdobje študij in poročil – izbrani elementi ozadij spoprijemov, ki določajo moč edukacije
Veronika Tašner in Slavko Gaber (pdf )

Social Capital and Educational Achievements: Coleman vs. Bourdieu
Socialni kapital in izobraževalni dosežki:Coleman : Bourdieu
Silvia Rogošić in Branislava Baranović (pdf )

The Sources of Inequity in the Education System of Serbia and How to Combat Them
Viri nepravičnosti v edukacijskem sistemu Srbije in kako se z njimi spopasti
Ana Pešikan in Ivan Ivić (pdf )


Varia

Comics as a Literary-Didactic Method and Their Use for Reducing Gender Differences in Reading Literacy at the Primary Level of Education
Strip kot literarnodidaktična metoda dela in njegova uporaba za zmanjšanje razlik med spoloma v bralni pismenosti na razredni stopnji šolanja
Maja Kerneža in Katja Košir (pdf )

An Analysis of Critical Issues in Korean Teacher Evaluation Systems
Analiza ključnih problemov v korejskem evalvacijskem sistemu učiteljev
Hee Jun Choi in Ji-Hye Park (pdf )


Reviews

Fishkin, Joseph (2014). Bottlenecks. A New Theory of Equal Opportunity. Oxford, New York: Oxford University Press.
Darko Štrajn (pdf )

sl/volumes/2016-vol6-no2.txt · Zadnja sprememba: 11:12 29.06.2016 objava psjstr01
Sled: 2016-vol6-no2