Revija Centra za študij edukacijskih strategij

ISSN 2232-2647 (spletna izdaja); ISSN 1855-9719 (tiskana izdaja)
Pogostost izhajanja: 4 številke na leto
Vsebinsko področje: izobraževanje učiteljev, edukacijske vede
Založnik: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Vol.6 | N°4 | Year 2016 (full pdf )

Contents

Editorial - School and Vulnerable Families
Alenka Kobolt, Stephan Sting in Nada Turnšek (pdf )


Focus

»Vulnerable Families«: Reflections on a Difficult Category
»Ranljive družine« – refleksija o zapleteni/težavni opredelitvi
Petra Bauer in Christine Wiezorek (pdf )

Challenges and Responses to the Vulnerability of Families in a Preschool Context
Izzivi in odzivi na ranljivost družin na področju predšolske vzgoje
Nada Turnšek, Olga Poljšak Škraban, Špela Razpotnik in Jana Rapuš Pavel (pdf )

Co-Creating Desired Outcomes and Strengthening the Resilience of Multi-Challenged Families
Soustvarjanje želenih izidov in krepitev odpornosti družin s številnimi izzivi
Nina Mešl in Tadeja Kodele (pdf )

Rethinking the Role of Pedagogical Assistants: Establishing Cooperation between Roma Families and Schools in Serbia
Premišljevanje vloge pedagoškega asistenta – vzpostavljanje sodelovanja med romskimi družinami in šolami v Srbiji
Jelena Starčević, Bojana Dimitrijević in Sunčica Macura Milovanović (pdf )

The Family as a Place of Education. Between a School- Centred Focus on Education and Family Needs
Družina kot mesto edukacije. Med izobraževanjem osredinjenim na šolo ter družinskimi potrebami
Ulrike Loch (pdf )

Lifeworld-Oriented Family Support
Podporno vstopanje v življenjski prostor družin
Špela Razpotnik, Nada Turnšek, Jana Rapuš Pavel in Olga Poljšak Škraban (pdf )


Varia

University Teachers’ Opinions about Higher Education Pedagogical Training Courses in Slovenia
Mnenja univerzitetnih učiteljev o visokošolskih pedagoških usposabljanjih v Sloveniji
Katarina Aškerc Veniger (pdf )

The Impact of Active Visualisation of High School Students on the Ability to Memorise Verbal Definitions
Vpliv aktivne vizualizacije na sposobnost pomnjenja besedne definicije pri dijakih
Anamarija Šmajdek in Jurij Selan (pdf )


Reviews

Roel Bowkamp and Sonja Bowkamp in collaboration with Clara Bartelds (2014). Blizu doma [Close to Home]. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, Pedagoška fakulteta, Inštitut za družinsko terapijo, 386 pp. ISBN 978-961-237-650-5.
Nina Mešl (pdf )

sl/volumes/2016-vol6-no4.txt · Zadnja sprememba: 14:43 23.12.2016 objava psjstr01
Sled: 2016-vol6-no4