Revija Centra za študij edukacijskih strategij

ISSN 2232-2647 (spletna izdaja); ISSN 1855-9719 (tiskana izdaja)
Pogostost izhajanja: 4 številke na leto
Vsebinsko področje: izobraževanje učiteljev, edukacijske vede
Založnik: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Vol.7 | N°2 | Year 2017 (full pdf )

Vsebina

Editorial - Spol in šola
Veronika Tašner in Milica Antić Gaber (pdf )


Focus

Mapping Women’s and Gender Studies in the Academic Field in Slovenia
Mapiranje ženskih študijev in študijev spola v akademskem polju v Sloveniji
Milica Antić Gaber (pdf )

The Anti-Gender Movement in Europe and the Educational Process in Public Schools
Gibanje proti “teoriji spola” v Evropi in izobraževalni proces v javnih šolah
Roman Kuhar in Aleš Zobec (pdf )

Gender in the Teaching Profession: University Students’ Views of Teaching as a Career
Spol in učiteljstvo: pogledi univerzitetnih študentk_ov na učiteljski poklic
Veronika Tašner, Mojca Žveglič Mihelič in Metka Mencin Čeplak (pdf )

Students’ Gender-Related Choices and Achievement in Physics
Spolno povezane izbire in dosežki učenk_cev pri fiziki
Ivana Jugović (pdf )

Gender Differences in Children’s Language: A Meta-Analysis of Slovenian Studies
Razlike med spoloma v govoru otrok: Metaanaliza slovenskih študij
Ljubica Marjanovič-Umek in Urška Fekonja-Peklaj (pdf )

Adolescent Boys, Embodied Heteromasculinities and Sexual Violence
Najstniki, utelešene heteromaskulinosti in spolno nasilje
James W. Messerschmidt (pdf )


Varia

The Teacher as One of the Factors Influencing Students’ Perception of Biology as a School Subject
Učitelji_ce kot en od vplivnih dejavnikov učenčeve_kine percepcije predmeta biologija
Milan Kubiatko, Gregor Torkar in Lenka Rovnanova (pdf )

To what Extent Do School Leaders in Slovenia Understand Physical School Environments as a Learning Factor?
Kako ravnatelji_ce zaznavajo fizični učni prostor kot dejavnik pouka?
Majda Cenčič (pdf )


Reviews

Eribon, Didier (2013). Returning to Reims. Los Angeles: MIT Press, 256 pp. ISBN 978-1-58435-123-8
Nina Perger (pdf )

sl/volumes/2017-vol7-no2.txt · Zadnja sprememba: 11:32 16.06.2017 objava psjstr01
Sled: 2017-vol7-no2