Revija Centra za študij edukacijskih strategij

ISSN 2232-2647 (spletna izdaja); ISSN 1855-9719 (tiskana izdaja)
Pogostost izhajanja: 4 številke na leto
Vsebinsko področje: izobraževanje učiteljev, edukacijske vede
Založnik: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Vol.7 | N°3 | Year 2017 (full pdf )

Vsebina

Uvodnik - Raziskovalne ugotovitve in izzivi za razvijanje kritičnega mišljenja
Jana Kalin in Milena Valenčič Zuljan (pdf )


Focus

What is Needed to Develop Critical Thinking in Schools?
Kaj je potrebno za razvoj kritičnega mišljenja v šoli?
Lidija Radulović in Milan Stančić (pdf )

Project Activities and Encouraging Critical Thinking: Exploring Teachers’ Attitudes
Projektno učno delo in spodbujanje kritičnega mišljenja: raziskovanje stališč učiteljev
Petra Pejić Papak, Lidija Vujičić in Željka Ivković (pdf )

Critical Thinking as a Dimension of Constructivist Learning: Some of the characteristics of Students of Lower Secondary Education in Croatia
Kritično mišljenje kot dimenzija konstruktivističnega učenja: nekatere značilnosti učencev predmetne stopnje osnovne šole na Hrvaškem
Tomislav Topolovčan in Milan Matijević (pdf )

Critical Reflection in the Professional Development of Teachers: Challenges and Possibilities
Kritična refleksija v profesionalnem razvoju učiteljev: izzivi in možnosti
Marjeta Šarić in Barbara Šteh (pdf )

Encouraging Reflection and Critical Friendship in Preservice Teacher Education
Spodbujanje refleksije in kritičnega prijateljstva v začetnem izobraževanju učiteljev
Branko Bognar in Irena Krumes (pdf )

Towards Professionalism in Music: Self-assessed Learning Strategies of Conservatory Music Students
Na poti k profesionalnosti v glasbi: samoocenjevanje učnih strategij študentov konservatorija za glasbo
Esa Virkkula in Säde-Pirkko Nissilä (pdf )


Varia

Parental Involvement as a Important Factor for Successful Education
Vključevanje staršev kot pomemben dejavnik uspešnega izobraževanja
Maša Đurišić in Mila Bunijevac (pdf )

The Pluralisation of Family Life: Implications for Preschool Education
Pluralizacija družinskega življenja: implikacije za predšolsko vzgojo
Mojca Kovač Šebart in Roman Kuhar (pdf )


Reviews

Jonathan Bergmann and Aaron Sams, Flipped Learning: Gateway to Student Engagement, International Society for Technology in Education: Eugene, Oregon and Washington, DC, 2014; 169 pp.: ISBN 978-1-56484-344-9
Romina Plešec Gasparič (pdf )

David Mitchell, Diversities in Education: Effective Ways to Reach All Learners, Routledge: Abingdon, New York, 2016; 336 pp.: ISBN 9781138924703
Nika Šušterič (pdf )

sl/volumes/2017-vol7-no3.txt · Zadnja sprememba: 09:35 25.09.2017 objava psjstr01
Sled: 2017-vol7-no3