Pomen likovnega branja ilustracije pri interpretaciji leposlovnega besedila

  • Janja Batič
  • Dragica Haramija
Keywords: slikanice, ilustracije, celostno branje (interakcija), Grafenauer, Manček, Osterc, Pedenjped

Abstract

Avtorici predstavljata izsledke raziskave o vlogi ilustracije pri interpretiranju leposlovnega besedila. V raziskavo sta vključili študente razrednega pouka in predšolske vzgoje, ki so ob pesmi Nika Grafenauerja Učenjak odgovarjali na vprašanja o značaju in videzu lirskega subjekta, književnem prostoru idr. Prva skupina anketiranih je odgovarjala ob pesmi z ilustracijo Lidije Osterc, druga pa ob pesmi z ilustracijo Marjana Mančka. Rezultati so pokazali, da ilustracija bistveno spreminja sporočilo besedila, predvsem kadar ilustrator z upodobitvijo okolja (ki v pesmi ni eksplicitno določeno) dodaja kontekst. Rezultati kažejo na nujnost celostnega branja ilustriranih besedil, saj je interakcija med besedilom in ilustracijo tista, ki podaja ključne informacije za razumevanje sporočila literarnega dela.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Viri
Grafenauer, N. (1966). Pedenjped. Ilustrirala Lidija Osterc. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Grafenauer, N. (1979). Pedenjped. Ilustriral Marjan Manček. Ljubljana: Mladinska knjiga (Zbirka Velike slikanice).

Literatura
Doonan, J. (1993). Looking at pictures in picture books. Lockwood, Station Road, Woodchester: Thimble Press.

Haramija, D., & Batič, J. (2013). Poetika slikanice. Murska Sobota: Franc-Franc.

Haramija, D., & Saksida, I. (2013). Metodologija interpretacije mladinske književnosti na Slovenskem. Slavistična revija, 61(1), 181–193.

Hosack Janes, K. (2014). Using the Visual Arts for Cross-curricular Teaching and Learning: Imagiantive ideas for primary school. London and New York: Routledge, Taylor&Francis Group.

Kobe, M. (1996). Slovenska mladinska književnost. V Slovenska mladinska književnost in ilustracija (str. 3–7). Ljubljana: Slovenska sekcija IBBY.

Kosovel, S. (1969). Naša bela mačica. Ilustrirala Lidija Osterc. Ljubljana: Mladinska knjiga (Zbirka Čebelica).

Nikolajeva, M. (2003). Verbalno in vizualno: slikanica kot medij. Otrok in knjiga, 58, 5–26.

Nodelman, P. (1988). Words about pictures. Athens and London: The University of Georgia Press.

Pavček, T. (2012). Juri Muri v Afriki: o fantu, ki se ni maral umivati. Ilustriral Damijan Stepančič. Dob pri Domžalah: Miš.

Prap, L. (2008). Kam gredo sanje. Ljubljana: Mladinska knjiga (Zbirka Žlabudron).

Saksida, I. (2006). Sodobna slovenska mladinska poezija. V M. Hladnik (ur.), Preseganje meje: zbornik Slavističnega društva Slovenije 17 (str. 267–279). Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije.

Serafini, F. (2011). Expanding Perspectives for Comprehending Visual Images in Multimodal Texts. Journal of Adolescent & Adoult Literacy, 54(5), 342–350.

Sipe, L. R. (1998). How Picture Books Work: A Semiotically Framed Theory of text-Picture Relationships. Children‘s Literature in Education, 29(2), 97–108.

Vasquez, J. A., Troutman, F., & Comer, M. W. (2010). Developing Visual Literacy in Science, K-8. Arlington, VA: NSTA Press, National Science teachers Association.
Published
2017-05-11